Rreth nesh

H&B CONSULTING Sh.p.k. është themeluar në Maj 2007. Që atëherë, ne përpiqemi që të ofrojmë dizajnin e cilësisë më të mirë, përgatitjen e punishtës, vlerësimet e kostos, ndërtimet, riparimet dhe ndryshimet per klientë që kanë nevojë për shërbime ndërtimi në shkallë të gjerë, qofshin ndërtesa, zyra, magazina, komplekse të mëdha apartamentesh, punime publike etj. H & B CONSULTING Sh.p.k. ruan standardet më të larta të shërbimit në industrinë e ndërtimit.
Dizajni i cilësisë më të mirë
Vlerësimet e kostos
Ndërtimet e larta dhe ulta

Çfarë bëjmë

Për më se 14 vite, HB Consulting ka fituar reputacionin më të mirë në idustrinë e ndërtimeve, duke ua mundësuar klientëve të përmbushin vizionet e tyre.

Ne gjithmonë ofrojmë rezultate të qëndrueshme dhe shpesh të jashtëzakonshme për klientët tanë

Aktivitetet arkitektonike dhe inxhinierike. Konsulencat që lidhen me çështjet teknike. Ndërtimi i përgjithshëm i ndërtesave dhe inxhinierisë civile. Teste të shpuarjes dhe shpime. Punët e hidroteknikës. Rekrutimi i punëtorëve. Aktivitetet e konsulencës së biznesit dhe menaxhimit.

Kapacitetet e kompanisë

 

Burimet njerëzore

  • Ne kemi një staf të kualifikuar prej 16 punëtorësh të përhershëm.

 

Teknike

  • Kapaciteti i Kompanisë për Projektim me të gjitha Kualifikimet dhe Çertifikimet e nevojshme.
  • Stafi ynë është i kualifikuar me diploma universitare, të profileve të ndryshëm si:

Arkitektë; Inxhinierë të Ndërtimit – Sektori i ndërtimit; Sektori i sistemeve të Elektro-energjetikës; Sektori hidroteknik; Sektori i ndërtimit mekanik dhe makineria, etj.

 

  • Çertifikuar me ISO 9001:2008 ; EN ISO 3834-2:2005 ; OHSAS 18001:2007 ; ISO 14001:2015

 

Të tjera

  • Referencat dhe storjet e suksesit i gjeni tek Portfolio

Punëtorë ndërtimi

+

Projekte të kompletuara

+

Dizajne

+

Punëtori

+